Fra jeg til vi

<b>BALANSE:&nbsp;</b>Forskning er en kollektiv aktivitet. Å gå fra et&nbsp;<i>jeg</i>&nbsp;til et&nbsp;<i>vi</i>&nbsp;kan være både uvant og krevende. Det krever noe mer enn bare å samarbeide. Vi møter Rani Anjum ved NMBU og dirigent Halldis Rønning. Dette er den tredje av fire filmer fra Balanse-prosjektet ved Universitetet i Agder.<p>&nbsp;&nbsp;</p>