Att formulera målrelaterade betygskriterier

Mimiföreläsning om att formulera målrelaterade betygskriterier.