Informationssäkerhetsdagen 2019-10-24

Ett arrangemang av Combitech och Högskolan i Skövde med stöd av EU-fonden för inre säkerhet