Ladda upp fil i JU play

Demonstration om hur man laddar upp filer inspelade utanför JU play<br>