Bibliotekets drop in-handledning "Söka och citera"

<div><div><div><u></u>Moa Hedbrant, bibliotekarie och Emelie Westergren, högskolepedagogisk utvecklare samtalar om den zoom-baserade drop in-handledningen i att söka och citera som biblioteket erbjuder studenter vid Högskolan Dalarna.&nbsp;</div></div></div>