Personal- och arbetslivsprogrammet, syntolkad version