My Media - Hur du kommer åt din media och skapar länkar

<div>Videon visar var du kommer åt My Media i Learn och även hur du lägger upp dina videoklipp (föreläsningar) i mappar.</div>